Marie Meling

Bilete av Marie Meling
English version of this page
Telefon +47 22859746
Mobiltelefon 976 88 864
Rom 114
Treffetider telefon (228) 59746
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media vestfløy
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Doktorgradsprosjekt: «Rekonstruksjon av foretak»

Målet med avhandlingen er å gi et bidrag til forståelsen av hva såkalte klassebaserte rekonstruksjonsregler vil kunne bidra med i norsk rett.

Det norskrettslige utgangspunktet for undersøkelsen er rekonstruksjonslovens regler om rekonstruksjon med tvangsakkord. Undersøkelsen av de klassebaserte reglene omfatter utvalgte sider ved de klassebaserte rekonstruksjonsreglene i amerikansk, engelsk og tysk rett, samt EUs rekonstruksjonsdirektiv.

 

Faglige interesser inkluderer:

 • dynamisk tingsrett/tredjemannsvern
 • konkurs- og panterett
 • obligasjonsrett
 • sjørett
 • selskapsrett
 • internasjonal privatrett
 • finansmarkedsrett

Undervisning

 • Kurs i dynamisk tingsrett (3. studieår, JUS 3212)
 • Marine Insurance (JUS 5450/JUS 1450)
 • Ship control and classification (JUS 5402)
 • Mortgages, maritime liens, retention and arrest (JUS 5402)

Bakgrunn

Arbeidserfaring

2017 -
Stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett

2016-2017
Kontorplass (vitenskapelig assistent) ved Nordisk institutt for sjørett

2008-2017
Advokatfullmektig, fast advokat og senioradvokat, 
Advokatfirmaet BA-HR DA

2011
Secondment, Watson Farley & Williams LLP i Hamburg

2007-2008
Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett

Utdanning

2008
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2007
Valgemner ved University of Auckland

Verv

 • Styremedlem i Bankenes sikringsfond (utnevnt for perioden 2021-2022). Virksomheten til Bankenes sikringsfond er regulert i finansforetaksloven kap. 19 og 20, samt i lov om Bankenes sikringsfond.
 • Sekretær for revisjonskomiteen for den nordiske sjøforsikringsplanen av 2013, versjon 2019
 • Styremedlem i Den norske Sjørettsforening. Den norske Sjørettsforening er en underavdeling av Comité Maritime International (CMI), en privat internasjonal forening med det formål å fremme utvikling og harmonisering av internasjonal sjørett på alle områder.
 • Styremedlem i stiftelsen Nordic Maritime & Offshore Arbitration Institute som har som formål å være katalysator for etablering og bruk av nordisk voldgift som tvisteløsning innenfor maritim og offshore virksomhet.

/nifs/personer/vit/mariemel/cv-norsk.docx

Emneord: Tredjemannsvern, Konkursrett, obligasjonsrett, Sjørett, Selskapsrett, Internasjonal privatrett, Finansmarkedsrett

Publikasjonar

Meling, Marie (2009), Regelkonkurranse i skipsfarten. Skattemessige utslag ved valg av skipsregister og selskapsform. MarIus nr. 373.

 • Meling, Marie (2021). Kampen mot underhåndsakkordene (1879-1899). Om diskusjonene som ledet frem til akkordforhandlingsloven av 1899. I Flaatten, Sverre (Red.), Kontroll av kapital: 1814-1917. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-056-1. s. 161–194.
 • Ellingsæter, Sjur Swensen & Meling, Marie (2020). Rekonstruksjonslovens muligheter og begrensninger. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 26(1-2), s. 52–82. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2020-01-02-03. Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Meling, Marie (2021). Britene møter kamp fra EU om store gjeldsstruktureringer. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie & Ellingsæter, Sjur Swensen (2020). Ny lov har hittil reddet kun to selskaper fra konkurs. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2020). Konkurslovgivningen mangler kriseverktøy. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2020). Aksjeeiernes makt i restruktureringer. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie & Mestad, Ola (2020). Styret må ikkje slå selskapet konkurs for tidleg. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 30–31.
 • Meling, Marie (2020). Rekordhøy inkassogjeld. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2020). Den nyttige konkursen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2019). Konkursboet stoppes ofte på landegrensen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 27–27.
 • Meling, Marie (2019). Konkursmagi. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 27–27.
 • Meling, Marie (2019). Retten til å mislykkes. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 27–27.
 • Meling, Marie (2019). EU-domstolen sa nei til Hellas' misfornøyde långivere. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 27–27.
 • Meling, Marie (2019). Fra "bail-out" til "bail-in" i bankkriser. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2018). The future of Norwegian insolvency legislation What effects can be expected from the proposed Directive 2016/0359 (COD)?
 • Meling, Marie (2018). EU planlegger norsk Chapter 11. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 16–16.
 • Meling, Marie (2018). Ferdigpakkede insolvensprosesser ("pre-pack").
 • Meling, Marie (2018). Hva er rettferdig restrukturering? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 33–33.
 • Meling, Marie (2018). EUs "Chapter 11" - versjon 2.0. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. sep. 2016 10:55 - Sist endra 30. aug. 2021 10:58

Forskargruppe

 • Formue- og kapitalmarkedsrett