mariemel

Bilete av person
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Faglige interesser

Doktorgradsprosjekt: «Rekonstruksjon av foretak»

Målet med avhandlingen er å gi et bidrag til forståelsen av hva såkalte klassebaserte rekonstruksjonsregler vil kunne bidra med i norsk rett.

Det norskrettslige utgangspunktet for undersøkelsen er rekonstruksjonslovens regler om rekonstruksjon med tvangsakkord. Undersøkelsen av de klassebaserte reglene omfatter utvalgte sider ved de klassebaserte rekonstruksjonsreglene i amerikansk, engelsk og tysk rett, samt EUs rekonstruksjonsdirektiv.

 

Faglige interesser inkluderer:

 • dynamisk tingsrett/tredjemannsvern
 • konkurs- og panterett
 • obligasjonsrett
 • sjørett
 • selskapsrett
 • internasjonal privatrett
 • finansmarkedsrett

Undervisning

 • Kurs i dynamisk tingsrett (3. studieår, JUS 3212)
 • Marine Insurance (JUS 5450/JUS 1450)
 • Ship control and classification (JUS 5402)
 • Mortgages, maritime liens, retention and arrest (JUS 5402)

Bakgrunn

Arbeidserfaring

2017 -
Stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett

2016-2017
Kontorplass (vitenskapelig assistent) ved Nordisk institutt for sjørett

2008-2017
Advokatfullmektig, fast advokat og senioradvokat, 
Advokatfirmaet BA-HR DA

2011
Secondment, Watson Farley & Williams LLP i Hamburg

2007-2008
Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett

Utdanning

2008
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2007
Valgemner ved University of Auckland

Verv

 • Styremedlem i Bankenes sikringsfond (utnevnt for perioden 2021-2022). Virksomheten til Bankenes sikringsfond er regulert i finansforetaksloven kap. 19 og 20, samt i lov om Bankenes sikringsfond.
 • Sekretær for revisjonskomiteen for den nordiske sjøforsikringsplanen av 2013, versjon 2019
 • Styremedlem i Den norske Sjørettsforening. Den norske Sjørettsforening er en underavdeling av Comité Maritime International (CMI), en privat internasjonal forening med det formål å fremme utvikling og harmonisering av internasjonal sjørett på alle områder.
 • Styremedlem i stiftelsen Nordic Maritime & Offshore Arbitration Institute som har som formål å være katalysator for etablering og bruk av nordisk voldgift som tvisteløsning innenfor maritim og offshore virksomhet.

/nifs/personer/vit/mariemel/cv-norsk.docx

Emneord: Tredjemannsvern, Konkursrett, obligasjonsrett, Sjørett, Selskapsrett, Internasjonal privatrett, Finansmarkedsrett

Publikasjonar

 • Meling, Marie (2021). Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre (2010). Karnov lovkommentarer.
 • Meling, Marie (2021). Panteloven (1980): §§ 1-1 til 1-4, §§ 4-1 til 4-2b samt §§ 4-4 til 4-10. Karnov lovkommentarer.
 • Meling, Marie (2021). Konvensjon mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om konkurs (1933). Karnov lovkommentarer.
 • Meling, Marie (2021). Kampen mot underhåndsakkordene (1879-1899). Om diskusjonene som ledet frem til akkordforhandlingsloven av 1899. I Flaatten, Sverre (Red.), Kontroll av kapital: 1814-1917. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-056-1. s. 161–194.
 • Ellingsæter, Sjur Swensen & Meling, Marie (2020). Rekonstruksjonslovens muligheter og begrensninger. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 26(1-2), s. 52–82. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2020-01-02-03. Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Meling, Marie (2021). Britene møter kamp fra EU om store gjeldsstruktureringer. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie & Ellingsæter, Sjur Swensen (2020). Ny lov har hittil reddet kun to selskaper fra konkurs. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2020). Den nyttige konkursen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2020). Rekordhøy inkassogjeld. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie & Mestad, Ola (2020). Styret må ikkje slå selskapet konkurs for tidleg. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 30–31.
 • Meling, Marie (2020). Konkurslovgivningen mangler kriseverktøy. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2020). Aksjeeiernes makt i restruktureringer. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2019). Fra "bail-out" til "bail-in" i bankkriser. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2019). Konkursboet stoppes ofte på landegrensen. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 27–27.
 • Meling, Marie (2019). Konkursmagi. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 27–27.
 • Meling, Marie (2019). Retten til å mislykkes. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 27–27.
 • Meling, Marie (2019). EU-domstolen sa nei til Hellas' misfornøyde långivere. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 27–27.
 • Meling, Marie (2018). EUs "Chapter 11" - versjon 2.0. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 29–29.
 • Meling, Marie (2018). Hva er rettferdig restrukturering? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 33–33.
 • Meling, Marie (2018). The future of Norwegian insolvency legislation What effects can be expected from the proposed Directive 2016/0359 (COD)?
 • Meling, Marie (2018). EU planlegger norsk Chapter 11. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 16–16.
 • Meling, Marie (2018). Ferdigpakkede insolvensprosesser ("pre-pack").

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. sep. 2016 10:55 - Sist endra 30. aug. 2021 10:58

Forskargruppe

 • Formue- og kapitalmarkedsrett