Simon Torp

Utvalgssekretær
Bilete av Simon Torp
English version of this page
Telefon 22859589
Mobiltelefon 97697041
Rom DMV 114 A
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media vestfløy
Postadresse Domus Media Karl Johans gate 47

Bakgrunn

Simon Torp (født 1992) er Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2019). Masteravhandlingen skrev han som vitenskapelig assistent ved Senter for europarett. Under studiet utvekslet han til Ludwig-Maximillian-Universität i München, hvor han studerte folkerett og europarett. 

For tiden arbeider Simon som sekretær for lovutvalget som foreslår ny lov om romfart og er tilknyttet Nordisk institutt for sjørett.

Publikasjoner

Torp, Simon (2019). Reservasjon for ideelle. MarIus ISSN 0332-7868 (514)

 

 

Emneord: Folkerett, Europarett, EØS-rett, Forvaltningsrett

Publikasjonar

Torp, Simon (2019). Reservasjon for ideelle. MarIus ISSN 0332-7868 (514)

  • Torp, Simon (2019). Reservasjon for ideelle. EØS-rettens betydning for adgangen til å reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle aktører. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (514)

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. feb. 2019 12:58 - Sist endra 29. mai 2019 13:58