Siri Kildahl Venemyr

Bilete av Siri Kildahl Venemyr
English version of this page
Telefon +47 22859774
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Venemyr skriver avhandling innenfor forvaltningsrett og EU/EØS-rett. Avhandlingen omhandler hvilke følger det får at de krav som stilles til forvaltningen er brutt, med særlig vekt på hvilken betydning EU/EØS-retten har for disse vurderingene.

Bakgrunn

Venemyr tiltrådte som universitetsstipendiat ved Senter for europarett høsten 2016. Fra 2014 til 2015 var hun tilknyttet senteret som vitenskapelig assistent der hun skrev avhandlingen "Konformitet og legalitet. Et legalitetsperspektiv på EØS-rettslige gjerningsbeskrivelser." I perioden januar 2015 til november 2016 jobbet Venemyr som dommerfullmektig ved Øst-Finnmark tingrett.

Undervisning

Våren 2017 underviser Venemyr i EØS-rett og forvaltningsrett

 

 

Emneord: EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett
Publisert 1. des. 2016 18:37 - Sist endra 12. des. 2016 13:51