Sofie A.E. Høgestøl

Universitetslektor - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Sofie A.E. Høgestøl
English version of this page
Telefon +47-22850061
Mobiltelefon 94828421
Rom 116DMV
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Sofies forskningsinteresser er innen strafferett, menneskerettigheter og internasjonale straffedomstoler.

For øyeblikket forsker hun særlig på fremmedkrigere og internasjonal strafferett. I 2018 ga hun ut boken  «Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia» sammen med to kollegaer, på Gyldendal juridisk. 

Bakgrunn

Høgestøl (født 1986) har doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo innen internasjonal strafferett. Videre har hun en mastergrad i rettsvitenskap (LL.M.) fra Georgetown University Law Centre som norsk Fulbright stipendiat i 2012. Ved Georgetown jobbet hun også som forskningsassistent og vant en akademisk pris (Thomas Bradbury Chetwood, S.J. Prize) for å ha oppnådd de beste karakterene på kullet sitt.

Hun fullførte bachelorgraden sin ved London School of Economics og har tidligere bl.a. vært praktikant ved Den norske ambassaden i Haag og FNs Røde Khmer-tribunal i Kambodsja. Sofie tiltrådde som stipendiat ved Det juridisk fakultet høsten 2013 og fikk fast stilling som universitetslektor ved fakultet i 2019.

Høgestøl er også en aktiv formidler og brenner for god forskningsformidling. I 2017 vant hun Fulbrights artikkelpris for unge forskere.

Verv

 

Undervisning

JUS2111:  Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter

JUROFF1500: Strafferett

JUS4211: Prosess og strafferett

JUS5570: International Criminal Law

 

 

Emneord: internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter og konflikt, Strafferett og straffeprosess

Publikasjonar

  • Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (2018). Innledning, I: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  Innledning.  s 9 - 24
  • Høgestøl, Sofie A.E. (2018). En generell kriminalisering av fremmedkrigere : den norske modellen og påtaleskjønn i straffeloven § 145, I: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  Kapittel 1.  s 27 - 64
  • Høgestøl, Sofie A.E. (2016). Er Den internasjonale straffedomstolen afrikafiendtlig? Konfliktselektivitet og internasjonale straffedomstoler. Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  74(2), s 1- 23 . doi: 10.17585/ip.v74.448
  • Høgestøl, Sofie A.E. (2016). The Habré Judgment at the Extraordinary African Chambers: A Singular Victory in the Fight Against Impunity. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  34(3), s 147- 156 . doi: 10.1080/18918131.2016.1233374
  • Høgestøl, Sofie A.E. (2015). Palestinian Membership of the ICC: A Preliminary Analysis. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  33(3), s 193- 202 . doi: 10.1080/18918131.2015.1083216
  • Langvatn, Silje Aambø & Høgestøl, Sofie A.E. (2014). Book Review: International Criminal Justice: Legitimacy and Coherence, edited by G. Boas, W. A. Schabas and M. P. Scharf. Nordic Journal of International Law.  ISSN 0902-7351.  83(3), s 347- 355 . doi: 10.1163/15718107-08303003

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (red.) (2018). Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  440 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. mars 2019 16:05 - Sist endret 15. mars 2019 11:11