Sofie Alexandra Engli Høgestøl

Førsteamanuensis - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Sofie Alexandra Engli Høgestøl
English version of this page
Telefon +47 22859631
Rom 116DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Sofies forskningsinteresser er innen strafferett, menneskerettigheter og internasjonale straffedomstoler.

For øyeblikket forsker hun særlig på fremmedkrigere og internasjonal strafferett. I 2018 ga hun ut boken  «Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia» sammen med to kollegaer, på Gyldendal juridisk. 

Bakgrunn

Høgestøl (født 1986) har doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo innen internasjonal strafferett (2019). Videre har hun en mastergrad i rettsvitenskap (LL.M.) fra Georgetown University Law Centre som norsk Fulbright stipendiat i 2012. Ved Georgetown jobbet hun også som forskningsassistent og vant en akademisk pris (Thomas Bradbury Chetwood, S.J. Prize) for å ha oppnådd de beste karakterene på kullet sitt.

Tidligere har hun bl.a. vært praktikant ved Den norske ambassaden i Haag og FNs Røde Khmer-tribunal i Kambodsja. Sofie tiltrådde som stipendiat ved Det juridisk fakultet høsten 2013 og fikk fast stilling som universitetslektor ved fakultet i 2019.

Høgestøl er også en aktiv formidler og brenner for god forskningsformidling. I 2017 vant hun Fulbrights artikkelpris for unge forskere.

Verv

 

Undervisning

JUS2111:  Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter

JUROFF1500: Strafferett

JUS4211: Prosess og strafferett

JUS5570: International Criminal Law

 

 

Emneord: Strafferett, Folkerett, internasjonal strafferett, menneskerettigheter og konflikt

Publikasjonar

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 10. mars 2019 16:51 - Sist endra 11. mars 2019 09:51