Sofie Alexandra Engli Høgestøl

Førsteamanuensis - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Sofie Alexandra Engli Høgestøl
English version of this page
Telefon +47 22859631
Mobiltelefon +4794828421
Rom 116DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt er primært i skjæringspunktet mellom strafferett og folkerett, som naturligvis også omfatter noe statsrett og menneskerettigheter. Jeg er en aktiv forskningsformidler og gir gjerne intervjuer innen mine faglige interesser.

For øyeblikket jobber jeg spesielt med:

  • Internasjonale straffedomstoler
  • Fremmedkrigere
  • Valglovgivning

Undervisning

Jeg underviser hovedsakelig i strafferett og prosess, samt folkerett og statsrett. Men jeg underviser også i noen fag innen statsvitenskap. 

Dette semestret underviser jeg i:

Bakgrunn

Født 1986, Ph.D. i rettsvitenskap fra UiO i 2019. Jeg fulførte mastergraden min (LL.M.) ved Georgetown University Law Centre som norsk Fulbright stipendiat i 2012. Der jobbet jeg også som forskningsassistent og vant en akademisk pris (Thomas Bradbury Chetwood, S.J. Prize) for å ha oppnådd de beste karakterene på kullet mitt.

Jeg tok bachelorgraden min ved London School of Economics, og har tidligere bl.a. vært praktikant ved Den norske ambassaden i Haag og FNs Røde Khmer-tribunal i Kambodsja.  

Høsten 2013 begynte jeg som stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter. Etter endt doktorgrad ble jeg universitetslektor ved Det juridiske fakultet og fikk så opprykk til førsteamanuensis i 2019.

Utvagte verv og akademiske priser

 

Emneord: internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter og konflikt, Strafferett og straffeprosess
Publisert 11. mars 2019 16:05 - Sist endra 10. aug. 2021 14:24