Sofie Alexandra Engli Høgestøl

Førsteamanuensis - Nordisk institutt for sjørett
Bilete av Sofie Alexandra Engli Høgestøl
English version of this page
Telefon +47 22859631
Rom 116DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt er primært i skjæringspunktet mellom strafferett og folkerett, som naturligvis også omfatter noe statsrett og menneskerettigheter. Jeg er en aktiv forskningsformidler og gir gjerne intervjuer innen mine faglige interesser.

For øyeblikket jobber jeg spesielt med:

  • Internasjonale straffedomstoler
  • Fremmedkrigere
  • Valglovgivning

Undervisning

Jeg underviser hovedsakelig i strafferett og prosess, samt folkerett og statsrett. Men jeg underviser også i noen fag innen statsvitenskap. 

Dette semestret underviser jeg i:

Bakgrunn

Født 1986, Ph.D. i rettsvitenskap fra UiO i 2019. Jeg fulførte mastergraden min (LL.M.) ved Georgetown University Law Centre som norsk Fulbright stipendiat i 2012. Der jobbet jeg også som forskningsassistent og vant en akademisk pris (Thomas Bradbury Chetwood, S.J. Prize) for å ha oppnådd de beste karakterene på kullet mitt.

Jeg tok bachelorgraden min ved London School of Economics, og har tidligere bl.a. vært praktikant ved Den norske ambassaden i Haag og FNs Røde Khmer-tribunal i Kambodsja.  

Høsten 2013 begynte jeg som stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter. Etter endt doktorgrad ble jeg universitetslektor ved Det juridiske fakultet og fikk så opprykk til førsteamanuensis i 2019.

Utvagte verv 

 

Emneord: internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter og konflikt, Strafferett og straffeprosess

Publikasjonar

Bøker

Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (red.) (2018). Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205502642.  440 s.

PhD avhandling

Høgestøl, Sofie A.E. (2019), Seniority as an Element of Case Selection: A study of five legal frameworks that have governed the selection of cases at international criminal courts. Oslo: UiO Juridisk fakultet 2019 ; 521 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (133) UiO

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Høgestøl, Sofie A.E. (2020). A Norwegian Perspective on the Prosecution of International Crimes. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944. 66 , s 407- 434

Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (2018). Innledning, i: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.), Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205502642.  Innledning.  s 9 – 24 

Høgestøl, Sofie A.E. (2018). En generell kriminalisering av fremmedkrigere: den norske modellen og påtaleskjønn i straffeloven § 145, i: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205502642.  Kapittel 1.  s 27 – 64 

Høgestøl, Sofie A.E. (2016). The Habré Judgment at the Extraordinary African Chambers: A Singular Victory in the Fight Against Impunity. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131. 34(3), s 147- 156 . doi: 10.1080/18918131.2016.1233374 

Høgestøl, Sofie A.E. (2016). Er Den internasjonale straffedomstolen afrikafiendtlig? Konfliktselektivitet og internasjonale straffedomstoler. Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X. 74(2), s 1- 23 . doi:  http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.448 

Høgestøl, Sofie A.E. (2015). Palestinian Membership of the ICC: A Preliminary Analysis. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  33(3), s 193- 202. doi: 10.1080/18918131.2015.1083216 

Populærvitenskapelige artikler

Harlem, Mads, Høgestøl, Sofie A.E.; Langford, Malcolm (2019) Norske IS-krigere må også straffeforfølges for krigsforbrytelser. VG 17 juni 2019 s. 28-29

Høgestøl, Sofie A.E. (2019) Jeg er enig med Trump. Vi bør hente fremmedkrigerne våre hjem,  Aftenposten 9 mars 2019, s. 48-49

Høgestøl, Sofie A.E. (2017). Liu-saken viser at Norges normaliseringsavtale med Kina fortjener en større offentlig debatt, Dagbladet, 6 juli 2017.

Høgestøl, Sofie A.E. et. al. (2016). Karrièreusikkerhet tærer på unge forskere, Aftenposten, 5 desember 2016.

Høgestøl, Sofie A.E. (2016). Historisk dom mot «Afrikas Pinochet», Agenda Magasin, 28 juni 2016.

Høgestøl, Sofie A.E. (2016). Fremtidige krigsforbrytere kan ikke lenger føle seg trygge på at de ikke vil bli straffet, Aftenposten,  24 mars 2016.

Høgestøl, Sofie A.E. (2015). Russland, Storbritannia og USA er under gransking for krigsforbrytelser, Aftenposten,17 desember 2015.

Høgestøl, Sofie A.E. (2015), Nå kan både israelske og palestinske ledere bli anklaget for krigsforbrytelser, Aftenposten, 16 februar 2015.

Høgestøl, Sofie A.E. (2014), Ingen rettferdighet for Røde Khmers ofre uten en uavhengig domstol, Aftenposten, 12 august 2014.

 

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. mars 2019 16:05 - Sist endra 18. mars 2022 21:59