Stian Øby Johansen

Førsteamanuensis – Senter for europarett
Bilete av Stian Øby Johansen
English version of this page
Telefon (+47) 22 85 96 77
Mobiltelefon (+47) 934 622 03
Rom 0083 Domus Media Øst
Treffetider Fleksibel/etter avtale (send e-post)
Brukarnamn
Besøksadresse Senter for europarett Domus Media Karl Johans gate 47
Postadresse Senter for Europarett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Internasjonale organisasjoner, folkerett, europarett, internasjonale domstoler, og menneskerettigheter. Arbeider blant annet med institusjonelle spørsmål, spørsmål som ligger i skjæringsfeltet mellom europaretten og generell folkerett, og spørsmål om (domstols)kontroll av maktutøvelse ("accountability").

Undervisning

  • Ansvarlig faglærer for folkerett (del av JUS2111)
  • Ansvarlig faglærer for prosedyreøvelsen (del av JUS2111)
  • Statsforfatningsrett (del av JUS2111)
  • Menneskerettigheter (del av JUS2111)
  • EØS-rett (del av JUS2211)

Verv og lignende

Bakgrunn

Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012). Masteroppgaven, med tittelen The European Union's accession to the ECHR: As Seen from Strasbourg, ble skrevet mens jeg var vitenskapelig assistent ved Senter for europarett. Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort DA fra september 2012 til mars 2013.

Tiltrådte som stipendiat ved Senter for europarett i mars 2013. Doktorgrad i 2017 på avhandlingen "The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies" (publisert som bok på Cambridge University Press i 2020). Fra august 2017 førstelektor, og fra april 2019 førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Se også min profil på Linkedin.

    Emneord: Europarett, EØS-rett, EU, Folkerett, Menneskerettigheter, Internasjonale Organisasjoner
    Publisert 31. juli 2017 12:54 - Sist endra 6. mai 2021 18:50