Stian Øby Johansen

Bilete av Stian Øby Johansen
English version of this page
Telefon +47-22859677
Mobiltelefon 93462203
Rom Domus Media øst, Rom 0083
Treffetider Onsdag kl. 10-12, og etter avtale (send e-post)
Brukarnamn
Besøksadresse Senter for europarett Domus Media Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Internasjonale organisasjoner, folkerett, europarett, internasjonale domstoler, og menneskerettigheter. Arbeider blant annet med institusjonelle spørsmål, spørsmål som ligger i skjæringsfeltet mellom europaretten og generell folkerett, og spørsmål om (domstols)kontroll av maktutøvelse ("accountability").

Pågående prosjekter:

 • Å omarbeide doktoravhandlingen (om mekanismer som kan holde internasjonale organisasjoner ansvarlige for menneskerettighetsbrudd) til bok.
 • Folkerettslig solidaransvar ("dual attribution"/"shared responsibility") når stater og internasjonale organisasjoner samarbeider.

Undervisning

 • Statsforfatningsrett (del av JUS2111)
 • Folkerett (del av JUS2111)
 • EØS-rett (del av JUS2111)
 • PBL-kurs i folkerett og EØS-rett (del av JUS2111)
 • Basisgrupper, 3. studieår (del av JUS3111)

Verv og lignende

Bakgrunn

Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012). Masteroppgaven, med tittelen The European Union's accession to the ECHR: As Seen from Strasbourg, ble skrevet mens jeg var vitenskapelig assistent ved Senter for europarett. Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort DA fra september 2012 til mars 2013.

Tiltrådte som stipendiat ved Senter for europarett i mars 2013. Doktorgrad i 2017 på avhandlingen "The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies". Fra august 2017 førstelektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Se også min profil på Linkedin.

  Emneord: Europarett, Folkerett, Menneskerettigheter, EØS-rett, Internasjonale Organisasjoner, EU

  Publikasjonar

  • Kielland, Torger; Johansen, Stian Øby & Ellingsen, Hilde K. (2018). Norway, In José Luís da Cruz Vilaça; Rita Leandro Vasconcelos; Miguel Gorjão-Henriques & Alberto Saavedra (ed.),  The internal market and the digital economy. Congress Procceedings Vol.1.  Livraria Almedina.  ISBN 978-972-40-7478-8.  Norway.  s 542 - 550
  • Johansen, Stian Øby (2017). Accountability Mechanisms for Human Rights Violations by CSDP Missions: Available and Sufficient?. International and Comparative Law Quarterly.  ISSN 0020-5893.  66(1), s 181- 207 . doi: 10.1017/S0020589316000439 Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2015). The Reinterpretation of TFEU Article 344 in Opinion 2/13 and Its Potential Consequences. German Law Journal.  ISSN 2071-8322.  16(1), s 169- 178 Fulltekst i vitenarkiv.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Johansen, Stian Øby (2017, 12. mai). – Uklart kva verknad tiltaket vil få.  Nationen. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2017). Brexit means... what?.
  • Johansen, Stian Øby (2017). Internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar.
  • Johansen, Stian Øby (2017, 24. mars). Studio 2: Hvem er det egentlig som kan saksøke en stat?. [Radio].  NRK P2.
  • Johansen, Stian Øby (2017). United Nations General Assembly Resolution 48/218 B: Review of the efficiency of the administrative and financial functioning of the United Nations, 12th August 1994 (UN Doc A/RES/48/218 B), In Jean d’Aspremont; Catherine Brölmann & Iain Scobbie (ed.),  Oxford International Organizations.  Oxford University Press.  OXIO 211.
  • Johansen, Stian Øby; Ulfstein, Geir & Nollkaemper, André (2017). The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 108. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2016, 18. juni). - Britene har mest å tjene.  Nationen.
  • Johansen, Stian Øby (2016, 14. september). Dagsnytt 18: Flyktningkvotestopp i Danmark. [TV].  NRK2.
  • Johansen, Stian Øby (2016, 18. februar). Gjev etter for EU-regelverk.  Nationen.
  • Johansen, Stian Øby (2016). H. v. Council et al. – A Minor Expansion of the CJEU’s Jurisdiction Over the CFSP. European Papers.  ISSN 2499-8249. . doi: 10.15166/2499-8249/76
  • Johansen, Stian Øby (2016). Parti écologiste ‘Les Verts’ v European Parliament, Judgment, Case 294/83, In Jan Wouters; Geert De Baere; Jed Odermatt & Thomas Ramopoulos (ed.),  Oxford Reports on International Law in EU Courts.  Oxford University Press.  ILEC 103 (CJ 1986). Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2016, 19. januar). Tvilar på omstridd EU-forslag om felles grensevakt.  Nationen. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2015, 23. september). Dagsnytt 18: EU-vedtak om å omfordele 120 000 flyktninger. [TV].  NRK2/NRK P2.
  • Johansen, Stian Øby (2015, 18. desember). Dagsnytt 18: Skuffende EU-toppmøte. [TV].  NRK2/NRK P2.
  • Hermansen, Olav; Johansen, Stian Øby; Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege; Melchior, Arne; Olsen, Terje G.; Sverdrup, Ulf & Theie, Marcus Gjems (2014). Transatlantisk frihandel og Norge. NUPI Report. 7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2014). Den internasjonale rettens påvirkning på norsk rett. Pacta.  (23), s 34- 37
  • Johansen, Stian Øby (2014). Does the European Union provide a sufficient level of accountability for human rights violations arising from its Common Foreign and Security Policy?.
  • Johansen, Stian Øby (2014). Grunnkurs i institusjonell og konstitusjonell EU-rett.
  • Johansen, Stian Øby (2014, 24. januar). Hva kan EU gjøre nå som Kroatia har vedtatt en grunnlovsendring som forbyr homofilt ekteskap?. [Radio].
  • Johansen, Stian Øby (2014). Hvem har makt over verdensøkonomien? Om investor-stat tvisteløsning i den kommende handelsavtalen mellom EU og USA (Innledning og avslutning til paneldebatt).
  • Johansen, Stian Øby (2014). The EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership negotiations.
  • Johansen, Stian Øby (2013). The EU and the USA: A Trade Agreement (Panel debate).
  • Johansen, Stian Øby (2012). The European Union's Accession to the ECHR: As Seen from Strasbourg. Vis sammendrag

  Sjå alle arbeida i Cristin

  Publisert 31. juli 2017 12:54 - Sist endra 5. jan. 2018 13:32