Stian Øby Johansen

Førsteamanuensis – Senter for europarett
Bilete av Stian Øby Johansen
English version of this page
Telefon (+47) 22 85 96 77
Mobiltelefon (+47) 934 622 03
Rom 0083 Domus Media Øst
Treffetider Fleksibel/etter avtale (send e-post)
Brukarnamn
Besøksadresse Senter for europarett Domus Media Karl Johans gate 47
Postadresse Senter for Europarett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Internasjonale organisasjoner, folkerett, europarett, internasjonale domstoler, og menneskerettigheter. Arbeider blant annet med institusjonelle spørsmål, spørsmål som ligger i skjæringsfeltet mellom europaretten og generell folkerett, og spørsmål om (domstols)kontroll av maktutøvelse ("accountability").

Undervisning

 • Ansvarlig faglærer for folkerett (del av JUS2111)
 • Ansvarlig faglærer for prosedyreøvelsen (del av JUS2111)
 • Statsforfatningsrett (del av JUS2111)
 • Menneskerettigheter (del av JUS2111)
 • EØS-rett (del av JUS2211)

Verv og lignende

Bakgrunn

Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012). Masteroppgaven, med tittelen The European Union's accession to the ECHR: As Seen from Strasbourg, ble skrevet mens jeg var vitenskapelig assistent ved Senter for europarett. Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort DA fra september 2012 til mars 2013.

Tiltrådte som stipendiat ved Senter for europarett i mars 2013. Doktorgrad i 2017 på avhandlingen "The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies" (publisert som bok på Cambridge University Press i 2020). Fra august 2017 førstelektor, og fra april 2019 førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Se også min profil på Linkedin.

  Emneord: Europarett, EØS-rett, EU, Folkerett, Menneskerettigheter, Internasjonale Organisasjoner

  Publikasjonar

  • Fredriksen, Halvard Haukeland & Johansen, Stian Øby (2020). The EEA Agreement as a Jack-in-the-box in the Relationship Between the CJEU and the European Court of Human Rights?. European Papers (EP).  ISSN 2499-8249.  5(2), s 707- 743 . doi: 10.15166/2499-8249/421 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2019). Dual Attribution of Conduct to both an International Organisation and a Member State. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  6(3), s 178- 197 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2019-03-01 Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2019). Suing the European Union in the UK: Tomanović et. al. v. the European Union et. al.. European Papers (EP).  ISSN 2499-8249.  4(1), s 345- 357 . doi: 10.15166/2499-8249/295 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Kielland, Torger; Johansen, Stian Øby & Ellingsen, Hilde K. (2018). Norway, In José Luís da Cruz Vilaça; Rita Leandro Vasconcelos; Miguel Gorjão-Henriques & Alberto Saavedra (ed.),  The internal market and the digital economy. Congress Procceedings Vol.1.  Livraria Almedina.  ISBN 978-972-40-7478-8.  Norway.  s 542 - 550
  • Johansen, Stian Øby (2017). Accountability Mechanisms for Human Rights Violations by CSDP Missions: Available and Sufficient?. International and Comparative Law Quarterly.  ISSN 0020-5893.  66(1), s 181- 207 . doi: 10.1017/S0020589316000439 Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2015). The Reinterpretation of TFEU Article 344 in Opinion 2/13 and Its Potential Consequences. German Law Journal.  ISSN 2071-8322.  16(1), s 169- 178 . doi: 10.1017/s2071832200019465 Fulltekst i vitenarkiv.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Johansen, Stian Øby (2020). The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations. Cambridge University Press.  ISBN 9781108495677.  301 s. Vis sammendrag

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
  • Johansen, Stian Øby (2021, 18. juni). - Strammer strikken for mye. [Internett].  Dagbladet.
  • Johansen, Stian Øby (2021, 12. mai). Ble sendt hjem tross fast jobb i Norge. Nå vurderes reglene på nytt..  Aftenposten. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2021). Blogginnlegg: "Koronabortvisning av EØS-borgere og unionsborgerdirektivet artikkel 29(2)".
  • Johansen, Stian Øby (2021, 27. mai). Dagsnytt 18: "Må endre innreiseregler". [TV].  NRK. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2021, 04. januar). Dagsnytt 18: "Nekter å utlevere Julian Assange til USA". [TV].  NRK1.
  • Johansen, Stian Øby (2021, 27. mai). ESA reiser sak mot Norge for korona-restriksjoner. [Internett].  Rett24. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2021, 20. april). Her er Norges skryte-liste etter tre måneder i FNs sikkerhetsråd.  Nettavisen. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2021, 28. april). Mener Norge bryter EØS-avtalen med korona-bortvisninger. [Internett].  Rett24. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2021, 13. mai). Regjeringen snur – dropper krav om folkeregistrering for innreise. [Internett].  Rett24. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2021, 10. mars). Resolusjon fra Europarådet stanser ikke vaksinepass. [Internett].  Faktisk.no. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2021, 11. mai). Vurderer å endre bostedskravet for EØS-borgere. [Internett].  Rett24.
  • Johansen, Stian Øby (2020). Blog post: "Human Rights Accountability of CSDP Missions on Migration". Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2020). Blog post: "Some progress during the 7th meeting of the 47+1 group".
  • Johansen, Stian Øby (2020). Blog post: "The negotiations on the EU’s accession to the ECHR have resumed". Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2020). Blogginnlegg: "Lynanalyse: sak E-4/19 Campbell mot Norge".
  • Johansen, Stian Øby (2020, 08. januar). Borgarting sier nei til universaljurisdiksjon for deltagelse i terrororganisasjon. [Internett]. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2020, 12. oktober). Derfor skaper EU-dommen trøbbel for e-tjenesteloven. [Internett].  Rett24. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2020, 27. oktober). EU military mission aids pull-backs to Libya, with no avenues for legal accountability. [Internett].  Statewatch.
  • Johansen, Stian Øby (2020). ICCs varetektsfengsel – menneskerettigheter og ansvarsmekanismer.
  • Johansen, Stian Øby (2020, 14. desember). Ingen prosessregler styrer «betenkninger» fra Høyesterett. [Internett].  Rett24. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2020, 12. oktober). Ny E-lov skaper debatt. [TV].  NRK – Distriksnyheter Nordnytt.
  • Johansen, Stian Øby (2020). Some progress during the 7th meeting of the 47+1 group. Vis sammendrag
  • Kjetil, Kolsrud & Johansen, Stian Øby (2020, 26. august). EØS-eksperter har lite tro på hyttesøksmålet.  Rett24. Vis sammendrag
  • Tron, Strand & Johansen, Stian Øby (2020, 09. oktober). Mener Norge må droppe masseovervåkning.  Bergens Tidende. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2019, 03. desember). – Her er det oppstått et hull i EMD-beskyttelsen. [Internett].  Rett24. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2019, 10. mai). – Regjeringen har berøringsangst.  Dagsavisen. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2019, 05. april). Assange kastes ut av ambassaden?. [Radio].  NRK P2.
  • Johansen, Stian Øby (2019, 12. april). Hva skjer med Assange nå? Kan han utleveres til USA?. [TV].  NRK1 / NRK P2. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2019). Internasjonale organisasjoners immunitet mot søksmål – uten unntak?.
  • Johansen, Stian Øby (2019). Joint and Several Responsibility of the EU and its Member States Towards Third Parties.
  • Johansen, Stian Øby (2019, 12. april). Jusekspert om Assange: – Storbritannia sitter med nøkkelen. [Internett].  NRK.no. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2019, 13. mai). Svensk politi gjenopptar Assange-etterforskning.  Dagbladet.
  • Johansen, Stian Øby (2018, 02. juli). Kritisk til manglende rettigheter for flyktninger.  Vårt land. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2017, 12. mai). – Uklart kva verknad tiltaket vil få.  Nationen. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2017). Brexit means... what?.
  • Johansen, Stian Øby (2017). Internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar.
  • Johansen, Stian Øby (2017, 24. mars). Studio 2: Hvem er det egentlig som kan saksøke en stat?. [Radio].  NRK P2.
  • Johansen, Stian Øby (2017). United Nations General Assembly Resolution 48/218 B: Review of the efficiency of the administrative and financial functioning of the United Nations, 12th August 1994 (UN Doc A/RES/48/218 B), In Jean d’Aspremont; Catherine Brölmann & Iain Scobbie (ed.),  Oxford International Organizations.  Oxford University Press.  OXIO 211.
  • Johansen, Stian Øby; Ulfstein, Geir & Nollkaemper, André (2017). The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 108. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2016, 18. juni). - Britene har mest å tjene.  Nationen.
  • Johansen, Stian Øby (2016). Blogginnlegg: "EU law and the ECHR: the Bosphorus presumption is still alive and kicking – the case of Avotiņš v. Latvia". Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2016). Blogginnlegg: "EU sanctions against non-EU countries: the CJEU will soon address some key legal issues". Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2016, 14. september). Dagsnytt 18: Flyktningkvotestopp i Danmark. [TV].  NRK2.
  • Johansen, Stian Øby (2016, 18. februar). Gjev etter for EU-regelverk.  Nationen.
  • Johansen, Stian Øby (2016). H. v. Council et al. – A Minor Expansion of the CJEU’s Jurisdiction Over the CFSP. European Papers (EP).  ISSN 2499-8249. . doi: 10.15166/2499-8249/76
  • Johansen, Stian Øby (2016). Parti écologiste ‘Les Verts’ v European Parliament, Judgment, Case 294/83, In Jan Wouters; Geert De Baere; Jed Odermatt & Thomas Ramopoulos (ed.),  Oxford Reports on International Law in EU Courts.  Oxford University Press.  ILEC 103 (CJ 1986). Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2016, 19. januar). Tvilar på omstridd EU-forslag om felles grensevakt.  Nationen. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2015). Blogginnlegg: "Opinion 2/13: A bag of coal from the CJEU". Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2015, 23. september). Dagsnytt 18: EU-vedtak om å omfordele 120 000 flyktninger. [TV].  NRK2/NRK P2.
  • Johansen, Stian Øby (2015, 18. desember). Dagsnytt 18: Skuffende EU-toppmøte. [TV].  NRK2/NRK P2.
  • Hermansen, Olav; Johansen, Stian Øby; Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege; Melchior, Arne; Olsen, Terje G.; Sverdrup, Ulf & Theie, Marcus Gjems (2014). Transatlantisk frihandel og Norge. NUPI Report. 7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2014). Blogginnlegg: "Some thoughts on the ECJ hearing on the Draft EU-ECHR Accession Agreement". Vis sammendrag
  • Johansen, Stian Øby (2014). Den internasjonale rettens påvirkning på norsk rett. Pacta.  (23), s 34- 37
  • Johansen, Stian Øby (2014). Does the European Union provide a sufficient level of accountability for human rights violations arising from its Common Foreign and Security Policy?.
  • Johansen, Stian Øby (2014). Grunnkurs i institusjonell og konstitusjonell EU-rett.
  • Johansen, Stian Øby (2014, 24. januar). Hva kan EU gjøre nå som Kroatia har vedtatt en grunnlovsendring som forbyr homofilt ekteskap?. [Radio].
  • Johansen, Stian Øby (2014). Hvem har makt over verdensøkonomien? Om investor-stat tvisteløsning i den kommende handelsavtalen mellom EU og USA (Innledning og avslutning til paneldebatt).
  • Johansen, Stian Øby (2014). The EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership negotiations.
  • Johansen, Stian Øby (2013). The EU and the USA: A Trade Agreement (Panel debate).
  • Johansen, Stian Øby (2012). The European Union's Accession to the ECHR: As Seen from Strasbourg. Vis sammendrag

  Sjå alle arbeida i Cristin

  Publisert 31. juli 2017 12:54 - Sist endra 6. mai 2021 18:50