Trine-Lise Wilhelmsen

Professor
Bilete av Trine-Lise Wilhelmsen
English version of this page
Telefon +47-22859615
Mobiltelefon +47-934 10 132
Rom 105 DM/V
Treffetider Etter avtale på e-post
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Forsikringsrett, sjøforsikring, transportrett, kontraktsrett, erstatningsrett, petroleumsrett, sjørett, rettsøkonomi.

Forskning i arbeid

Ansvar og forsikring for norsk aktivitet i verdensrommet. Under publisering i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2020/nr. 1.  

Hull insurance for autonomous ships. Kapittel under publisering i bok om Autonomous Ships. 

Ulovfestet ansvar for produkskader i næring. Artikkel.

Revisjon av Hans Jacob Bull, Forsikringsrett, 2008. 

Undervisning og veiledning

Undervisning og veiledning

Forskningstermin

Veiledning av master avhandlinger på masterprogrammet i sjørett

Veileder phd-avhandling om dobbeltforsikring

Verv

• Formann for Standing Revision Commitee for The Nordic Marine Insurance Plan

• Styreformann Norsk Legemiddelansvarsforsikring
• Formann i Finansklagenemnda, Skade 
• Formann i Petroleumsprisrådet
• Redaktør i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
• Leder for Sjørettsfondet

• Medlem i styret i Nordic Offshore & Maritime Arbitration Asscociation ("NOMA")
• Medlem i styret i Oslo senter for kommersiell rett

 

Emneord: Skipsfart, Forsikringsrett, Eiendom og forsikring, Erstatningsrett, Rettsøkonomi, Kontrakter og avtaler, Sjørett, Sjøforsikringsrett, Transportrett, Internasjonale relasjoner, Norden
Publisert 24. juni 2009 23:37 - Sist endra 13. feb. 2020 15:24

Prosjekt

Forskargruppe