Trygve Gudmund Harlem Losnedahl

Bilete av Trygve Gudmund Harlem Losnedahl
English version of this page
Telefon +47 22859744
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt er offentlige anskaffelser og samfunnssikkerhet. Jeg er tilknyttet forskningsprosjektet ProCrits (Public Procurement of Critical Services) som doktorgradsstipendiat. Avhandlingen har arbeidstittelen "Societal Safety in EU Public Procurement Law".

Ved siden av doktorgradsprosjektet har jeg særlig interesse for statsrett og forvaltningsrett, og øvrige spørsmål i spenningsfeltet mellom juss og politikk, i tillegg til arbeidsrett. 

Bakgrunn

Advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA, august 2016 - juni 2020 (arbeidsrett, forvaltningsrett og generell tvist/prosess)

Dommerfullmektig, Sør-Trøndelag tingrett, mai 2019 - april 2020 (permisjon fra Advokatfirmaet Hjort)

Legal Counsel, Equinor, januar 2018 - juli 2018 (Utleie fra advokatfirmaet Hjort. Antikorrupsjon, menneskrettigheter og handelssanksjoner) 

Vitenskapelig assistent, Stortinget/Senter for europarett, februar 2015 - februar 2016 (utredningsarbeid og master)

Master i rettsvitenskap, UiO, august 2016

Pressekontakt og politisk rådigver, AUF, juli 2012 - november 2013

Medarbeider, Juss-Buss, august 2010 - januar 2012.

 

Emneord: EØS-rett, Offentlige anskaffelser, Arbeidsrett

Publikasjonar

  • Losnedahl, Trygve Harlem; Melås, Gaute Larsen & Brandt, Kristian (2019). Straff på feil grunnlag. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 29(02), s. 58–63.
  • Losnedahl, Trygve Harlem (2016). Regjeringskonferansene: utenfor Stortingets rekkevidde? Perspektiv. ISSN 1890-2537. s. 1–46.
  • Losnedahl, Trygve Harlem (2016). Om innsyn i regjeringskonferanser (r-notater mv.). Jussens venner. ISSN 0022-6971. 51, s. 229–275. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2016-05-01.

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 23. juni 2020 18:14 - Sist endra 7. apr. 2021 08:32