Åse Rustad Kvisberg

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Åse Rustad Kvisberg
Telefon +47 47844037
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

EU-rett, arbeidsrett, trygde- og sosialrett, likestillings- og diskrimineringsrett, forvaltningsrett, avtalerett, offentlige anskaffelser, strafferett, sivil- og straffeprosess samt menneskerettigheter. 

Tema for avhandlingen:

Håndheving av utsendte arbeidstakeres rettigheter i vertsland. Gjennomføring av håndhevingsdirektivet (2014/67) i norsk rett.

Veileder

Finn Arnesen

Bakgrunn

Saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 2017-2018 og praktikant hos Norges faste delegasjon til OSSE i Wien høsten 2019. 

 

 

Publisert 21. jan. 2020 15:28 - Sist endret 11. sep. 2020 13:15