Alexander Sæthern

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Alexander Sæthern
Mobiltelefon 46946140
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student) Idéhistorie (Student)

Tema for masteroppgave

EU-rettens krav om uavhengig reguleringsmyndighet for energi under direktiv 2009/72

Veileder

Henrik Bjørnebye

Faglige interesser

Energirett, forvaltningsrett, EU-rett, EØS-avtalen, entrepriserett og annen kontraktsrett, arbeidsrett. 

Bakgrunn

2018–2020: Kollokvieveileder, oppgaveretter og undervisningsassistent, Universitetet i Oslo.

2019–2020: Praktikant, advokatfirmaene Wikborg Rein, CLP, Wiersholm, BAHR og Kluge, samt Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

2020–: Redaktør i Jussens Venner.

Verv

Medlem av Skikkethetsnemnda ved UiO.

Tidligere utvalgsmedlem i Juridisk Studentutvalg og representant i Studentparlamentet ved UiO.

 

Emneord: Energirett, Forvaltningsrett, EØS-rett, Energimarkedet, Konkurranserett, Folkerett, Europarett
Publisert 22. jan. 2021 17:24 - Sist endret 6. apr. 2021 11:29