Anders Rønningen

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Anders Rønningen
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Sjørett, erstatningsrett, kontraktsrett, folkerett

 

Tema for avhandling

Sjørett – rederens erstatningsansvar for skade voldt av ubemannede skip

Veileder

Trond Solvang

 

 

Emneord: Sjørett, Erstatningsrett, Kontraktsrett
Publisert 21. aug. 2020 08:14 - Sist endret 11. mars 2021 13:09