Anders Ødegård

Faglige interesser

Kontraktsrett, immaterielle rettigheter, statsrett og forvaltningsrett

Bakgrunn

Tidligere juridisk konsulent i Huseiernes landsforbund og deltidsansatt i Lovdata

Tema

Om risikoen for uventede forhold ved oljeplattformer i modifikasjonskontrakter

Veileder

Knut Kaasen

 

 

 

 

Publisert 20. sep. 2017 12:12 - Sist endret 27. okt. 2017 13:05