Andreas Runde

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Andreas Runde
Rom Domus Media Østfløy
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen

EØS-konform tolkning

Faglige interesser

EØS-rett, sivilprosess, skatterett, kontraktsrett

Publisert 22. jan. 2021 14:00 - Sist endret 24. feb. 2021 08:21