Eirin Tinnesand

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Eirin Tinnesand
Rom Domus Media Østfløy
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen

Universaljurisdiksjon 

Veileder

Sofie A.E. Høgestøl

Faglige interesser

Folkerett, strafferett, prosess, selskapsrett og kontraktsrett. 

 

Publisert 2. sep. 2020 15:32 - Sist endret 2. sep. 2020 15:38