Elias Settevik

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Elias Settevik
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema for avhandlingen

VERDE-prosjektet - Om hindringer og muligheter i certepartiene for reduksjon av skipsfartens klimautslipp.

Veileder

Georg Scheel

Faglige interesser

Sjørett, kontraktsrett, selskapsrett og rettsøkonomi

Emneord: Sjørett
Publisert 23. jan. 2019 14:04 - Sist endret 5. sep. 2019 13:17