Elling Vincent Disen Sucarrat

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Elling Vincent Disen Sucarrat
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen

Plikten til beitegjerdehold - om egentlig og uegentlig gjerdeplikt.

Veileder

prof. Geir Stenseth

Emneord: Naturressursrett, Fast eiendoms rettsforhold, Tingsrett
Publisert 24. jan. 2019 12:52 - Sist endret 30. sep. 2019 11:41