Frede Rønning Rangnes

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Frede Rønning Rangnes
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Oppgavetema 

International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties ("The Intervention Convention") 

Veileder

Henrik Ringbom

 

 

 

 

Publisert 22. jan. 2019 13:14 - Sist endret 11. feb. 2019 11:27