Gard Lid Aabakken

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Gard Lid Aabakken
Mobiltelefon 920 98 331
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Energirett, sjørett, havbruksrett, teknologi og legal tech, kontraktsrett, avtalerett, sivilprosess, forvaltningsrett
 Veileder og tema

Geir Stenseth 

Konsesjon- og ekspropriasjonprosesser i kraftsektoren - rettslige problemstillinger og løsninger. 

Bakgrunn

Tidligere Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. LLM Maritime Law UiO 2021-2022.

Jobbet i Norske Shell, Forbrukerrådet og Aon Norway. Vitenskapelig assistent Institutt for privatrett, Senter for rettsinformatikk (SERI) april – september 2022. Praktikant i Gjensidige og diverse forretningsjuridiske firma.

Emneord: Energirett, Konsesjonsrett, Ekspropriasjonsrett, Sivilprosess, Forvaltningsrett
Publisert 23. aug. 2022 16:04 - Sist endret 5. sep. 2022 16:58