Gullik-André Fjordbo

Bilde av Gullik-André Fjordbo
Mobiltelefon 90216584
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for masteroppgave

Hensynet til reindriften i vindkraftsaker:
Materielle og prosessuelle regler om konsesjon og ekspropriasjon i lys av Norges folkerettslige forpliktelser

Faglige interesser

Energirett, samerett, konsesjonsrett og ekspropriasjonsrett

Veileder

Karin M. Bruzelius (høst 2021)

Henrik Bjørnebye (vår 2021)

 

 

Emneord: Energirett, samerett, konsesjonsrett, ekspropriasjonsrett
Publisert 27. jan. 2021 13:42 - Sist endret 3. des. 2021 11:39