Gullik-Andre Fjordbo

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Gullik-Andre Fjordbo
Mobiltelefon 90216584
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema

Ekspropriasjon og konsesjon i vindkraftsaker.

Problemstilling

Er hensynet til reindriften, grunneiere og andre private interesser tilstrekkelig ivaretatt?

Faglige interesser

Energirett, konsesjonsrett og ekspropriasjonsrett

Veileder

Karin M. Bruzelius (høst 2021)

Henrik Bjørnebye (vår 2021)

 

 

Emneord: Energirett, Ekspropriasjonsrett, Konsesjonsrett
Publisert 27. jan. 2021 13:42 - Sist endret 3. sep. 2021 09:07