Gullik-Andre Fjordbo

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Gullik-Andre Fjordbo
Mobiltelefon 90216584
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema

Konsesjonsprosesser og ekspropriasjon i kraftsektoren.

Faglige interesser

Energirett, ekspropriasjonsrett

Veileder

Henrik Bjørnebye

 

 

Emneord: Energirett, Ekspropriasjonsrett
Publisert 27. jan. 2021 13:42 - Sist endret 27. jan. 2021 13:42