Guro Fiskvik Åsbø

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Guro Fiskvik Åsbø
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen

Norges tilslutning til EU-organet opprettet for å sikre ensartet anvendelse av GDPR (European Data Protection Board).

Veileder

Tarjei Bekkedal

Publisert 22. jan. 2019 17:44 - Sist endret 29. aug. 2019 16:38