Håvard Berntzen

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Håvard Berntzen
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Oppgavetema

Trafikklyssystemet: nedjustering av produksjonskapasitet

Veileder

Hans Jacob Bull

 

 

 

Publisert 28. jan. 2018 13:02 - Sist endret 13. juni 2018 13:22