Hanna Bjørhus Askhaven

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Hanna Bjørhus Askhaven
Rom Senter for Europarett
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Oppgavetema

EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) og EØS-retten

Veileder

Tarjei Bekkedal

Publisert 7. sep. 2018 15:39 - Sist endret 7. sep. 2018 15:39