Hanna Furuseth

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Hanna Furuseth
Rom Senter for Europarett
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen: Regulering av lønns- og arbeidsvilkår i kabotasjefart - Folkerettslige og EØS-rettslige begrensninger

Veileder: Finn Arnesen

Emneord: Europarett
Publisert 20. sep. 2017 12:12 - Sist endret 17. okt. 2017 19:44