Heidi Sydnes Egeland

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Heidi Sydnes Egeland
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Karbonfangst og -lagring/Norwegian CCS Research Centre (NCCS)  

Tema for avhandlingen: Carbon Capture, Transport and Storage under the EU Emissions Trading System Directive.

Tentativt fokus: regulation of the transport phase for CCS under the EU ETS 

Veileder

Catherine Banet

Bakgrunn

LL.M from Penn State Law 2018/2019

(Concentration: Technology and Law, EU Law, Human Rights and National Security)

Master i Rettsvitenskap UiO 2014-

 

Publikasjoner

Algorithms Fighting Terrorist Content - A Threat to Our Basic Freedoms? 

- Blogpost for Journal of Law and International Affairs at Penn State Law 2019

  The Evolution of a Hostile Cyberspace and Why You Should Care 

  - Blogpost for Journal of Law and International Affairs at Penn State Law 2018

  Emneord: CCS, NCCS, EU Law

  Publikasjoner

  • Egeland, Heidi Sydnes (2019). CCS under the EU ETS: legal consequences of different transport options.
  Publisert 3. sep. 2019 09:36 - Sist endret 3. sep. 2019 10:16