Ingeborg Breistein Høydal

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Ingeborg Breistein Høydal
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen

Regulering av turistfiske.

Veileder

Kirsti Strøm Bull

Faglige interesser

Miljørett, forvaltningsrett, statsrett, folkerett, og rettssosiologi.

Publisert 23. aug. 2019 16:09 - Sist endret 23. okt. 2019 08:33