Kelly Solem-Young

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Kelly Solem-Young
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Eksamensseksjonen Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen

Utviklingstillatelser 

Veileder

Ola Mestad

Faglige interesser

Havbruksrett, forvaltningsrett, formuerett og rettsfilosofi  

 

Publisert 21. jan. 2019 18:05 - Sist endret 3. okt. 2019 16:54