Kristine Valberg Nyegaarden

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Kristine Valberg Nyegaarden
Mobiltelefon +47 957 82 361
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen

Nødrettsansvaret i et sjørettslig perspektiv

Veileder

Trond Solvang

Publisert 29. aug. 2019 13:17 - Sist endret 11. nov. 2019 14:43