Mads Fredrik Baardseth

Bilde av Mads Fredrik Baardseth
Mobiltelefon +47 991 21 512
Rom 115
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Mads Fredrik Baardseth er vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett. Her skriver han en avhandling om det konstitusjonelle vernet mot rådighetsinnskrenkninger

Han er medlem av fakultetets naturressursgruppe. 

Avhandlingen veiledes av professor Benedikte M. Høgberg ved Institutt for offentlig rett.

Faglige interesser

Mads er juridisk altetende, men interesserer seg særskilt for:
- statsrett
- forvaltningsrett
- EMK-rett
- alminnelig kontraktsrett

Bakgrunn

Redaktør for Jussens Venner

Verv

Leder for Juridisk Studentutvalg
Studentrepresentant i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet
Studentrepresentant i Programrådet for master i rettsvitenskap

 

Publisert 22. aug. 2019 18:11 - Sist endret 4. sep. 2019 22:56