Maria Koch Haugane

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Maria Koch Haugane
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema

Skriver avhandling om elektrifisering av petroleumsvirksomhet på norsk sokkel ved bruk av havvind. 

Hovedfokuset vil være på hvordan havvindinstallasjoner vil behandles etter petroleumsloven. 

Veileder 

Katrine Broch Hauge

 

 

Emneord: Energirett, Energi- og ressursrett, Konsesjon, Petroleumsrett, Petroleum Law, Energy Law

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 22. aug. 2022 14:16 - Sist endret 16. sep. 2022 14:07