Marte Brathovde

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Marte Brathovde
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen

Misbruk av reglene om fri bevegelighet for å omgå nasjonal lovgivning

Veileder

Finn Arnesen

Faglige interesser

EU/EØS-rett, strafferett og straffeprosess

 

Publisert 14. sep. 2019 16:25 - Sist endret 14. sep. 2019 16:26