marthsm

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Tema for avhandlingen

Bortfrakters mislighold av fartøystjenesten som hevingsgrunn i kontrakter basert på Supplytime i norsk rett

Veileder

Trond Solvang og Ivar Alvik

Publisert 22. jan. 2019 15:51 - Sist endret 23. mai 2019 13:52