Marthe Emmeline Smedsrud

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Marthe Emmeline Smedsrud
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema for avhandlingen

Bortfrakters mislighold av fartøystjenesten som hevingsgrunn i kontrakter basert på Supplytime i norsk rett

Veileder

Trond Solvang og Ivar Alvik

Publisert 22. jan. 2019 15:51 - Sist endret 23. mai 2019 13:52