Mira Christine Marcussen

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Mira Christine Marcussen
Mobiltelefon +47 911 72 012
Rom Gjesteloftet
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema for avhandling: 

Havbruk – endring av lokalitetestillatelser for oppdrettsanlegg, tilknyttet havbruksprosjektet.

Veileder:

Ola Mestad

Faglige interesser: 

Havbruk, forvaltningsrett, miljørett, strafferett, prosess og kriminologi. 

Emneord: Havbruk, Havbruksrett, Forvaltningsrett, Miljørett, Miljøkriminalitet, Straff, Kriminologi og rettssosiologi
Publisert 23. jan. 2020 15:32 - Sist endret 28. jan. 2020 10:30