Nina Egeland

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Nina Egeland
Rom Domus Media Østfløy
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans Gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema

Krav til skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet

Tilknyttet prosjektet POWREG

Veileder

Henrik Bjørnebye

Faglige interesser

Energirett, energimarkedsrett, EU- og EØS-rett, selskapsrett, kontraktsrett, forvaltningsrett,

 

Publisert 2. sep. 2020 15:29 - Sist endret 30. okt. 2020 11:18