Oskar Vegheim

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Oskar Vegheim
Mobiltelefon +47 94206050
Rom DMØ
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

  • Havbruksrett
  • Forvaltningsrett
  • Selskapsrett
  • Kontraktsrett

Tema for avhandling

Havbruksrett. Samarbeid i oppdrettsnæringen: Hvilke rettslige konsekvenser har samdrifts- og samlokaliseringsavtaler, og hvordan spiller reguleringslovgivningen inn på rettsforholdet mellom partene.

Emneord: Havbruksrett
Publisert 24. aug. 2020 14:05 - Sist endret 26. nov. 2020 20:22