Quang Vinh Tran

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Quang Vinh Tran
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Oppgavetema

Konsesjonsprosessen ved utbygging av vindkraftverk.

Veileder

Henrik Bjørnebye

Faglige interesser

Kontraktsrett, entrepriserett og energirett.

 

Publisert 29. aug. 2019 14:54 - Sist endret 29. aug. 2019 14:54