Sam Joakim Kristiansen

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Sam Joakim Kristiansen
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Skriver avhandling om grensen mellom sjøloven §§ 172 og 172a, med særlig fokus på avledede tingskadekrav. 

Veileder

Trond Solvang

Publisert 2. sep. 2019 12:23 - Sist endret 2. sep. 2019 12:23