Sigrid R. Østvik

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Sigrid R. Østvik
Mobiltelefon 410 85 212
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Havbruksrett, fiskerirett, kontraktsrett, skatterett, selskapsrett

Tema for avhandling

Havbruksrett, tilknyttet havbruksprosjektet. Avtaler om biosikkerhetssamarbeid mellom aktører i oppdrettsnæringen.

Veileder

Ola Mestad

Emneord: Havbruk, Havbruksrett, Fiskeri, Kontraktsrett, Skatterett, Selskapsrett
Publisert 24. aug. 2020 16:37 - Sist endret 7. mars 2021 10:48