Simen Gundersen

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Simen Gundersen
Rom DMØ
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Kontraktsrett, sjørett, sivilprosess og forvaltningsrett

Tema for avhandlingen

Tredjeparts rettsstilling ved skipskollisjon

Veileder

Trond Solvang

Publisert 22. jan. 2020 13:17 - Sist endret 28. aug. 2020 15:53