Sophia Alexis Dyrby

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Sophia Alexis Dyrby
English version of this page
Rom Domus Media Østfløy
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Tema

Energirett - Den rettslige statusen til metoder og vilkår (Terms, Conditions and Methodologies - TCM) vedtatt etter retningslinjene i tredje energimarkedspakke

Tilknyttet prosjektet Implementing Network Codes

Veileder

Catherine Banet

Faglige interesser

Energirett, energimarkedsrett, EU- og EØS-rett, forvaltningsrett, kontraktsrett 


.

Publisert 2. sep. 2020 15:14 - Sist endret 30. nov. 2020 14:26