Vilde Aggvin

Studentstipendiat Stortinget

Faglige interesser

Saksbehandling i klimasaker.

Forvaltningsrett, EU/EØS-rett, miljørett og menneskerettigheter

Bakgrunn

Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Tema

Veiledere

Hovedveileder fra UiB er Sigrid Eskeland Schütz

Biveileder fra UiO 
 

Emneord: Forvaltningsrett, EU/EØS-rett, Miljørett, Menneskerettigheter
Publisert 24. aug. 2021 17:55 - Sist endret 25. aug. 2021 10:56