Mads Andenæs leder FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling

Professor Mads Andenæs er valgt til leder av FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling, og utnevnt til FNs spesialrapportør på vilkårlig fengsling for de neste tre årene.

Professor Mads Andenæs. Copyright: UiO.

Andenæs har vært medlem av gruppen siden 2009. Arbeidsgruppen er en av de første og høyest ansette menneskerettsorganene i FN, og behandler klager, gjennomfører landinspeksjoner og gir rådgivende uttalelser til FNs menneskerettsråd.

Menneskerettsrådet har anmodet arbeidsgruppen om å utarbeide  “Principles and Guidance on the the right of anyone deprived of his or her liberty”, og i den forbindelse undersøke folkeretten og nasjonal lov og praksis.

Høyt kvalifiserte medlemmer

Arbeidsgruppens medlemmer er høyt kvalifiserte jurister, og de tidligere lederne har vært høyesterettsdommere fra Frankrike, Algerie, Spania og Senegal. Andenæs er den første lederen som ikke er dommer; han er professor ved Universitetet i Oslo.

Han har hatt sentrale akademiske stillinger i Storbritannia, og har beholdt tilknytningen til the Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study, University of London, og Institute of European and Comparative Law, University of Oxford. Han har bl. a. vært gjesteprofessor ved Sapienza – Università di Roma, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, and Sciences-Po, Paris, og er rådsmedlem i the International Law Association.

 
Se Andenæs’ presentasjon av arbeidsgruppens rapport på FNs menneskerettsråd i 2013.

Publisert 18. nov. 2013 07:49 - Sist endret 18. nov. 2013 07:59