Hvordan skal fremtidens juristutdanning se ut?

Hvilke behov for jurister har samfunnet frem mot 2025, og hvordan møter dagens juristutdanning samfunnets behov for juridisk kompetanse?

Disse spørsmålene er vurdert av en arbeidsgruppe som leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet i februar i år – "Behovet for juridisk utdanning og kompetanse frem mot 2025".  Utredningen er sendt ut på høring av KD med høringsfrist 5. juli.

Her finner du rapporten med vedlegg, høringsbrevet, samt en oversikt over hvordan fakultetet vil behandle høringssaken.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 24. apr. 2013 10:21