Liv Finstad er tildelt Læringsmiljøprisen for 2013

Universitetsstyret har tildelt Læringsmiljøprisen til professor Liv Finstad, blant annet for hennes nybrottsarbeid med gruppebasert veiledning for masterstudenter.

Liv Finstad er både glad og himmelfallen over pristildelingen.

I innstillingen til prisen sies det blant annet:

"Hennes organisering av gruppeveiledningen har sikret en systematisk dekking av metode, teori og tematikk. Dette er gjort på et vis som gjør så vel lærere som medstudenter til mer aktive deltakere. Studentene får på denne måten tett oppfølging og metoden gir studentene mulighet for å ha mye kontakt med hverandre så vel som med fagmiljøet gjennom hele masterstudiet."

Veldig, veldig glad

- Jeg er veldig, veldig glad – så glad at jeg ikke vet om jeg klarer å fullføre den emneevalueringen jeg jobber med i dag, sier Liv Finstad som en spontan reaksjon når fakultetets nettredaktør ringer for å gratulere og få en kommentar.

Finstad sier videre at hun opplever dette som en stor anerkjennelse av både henne og det fagmiljøet hun tilhører, og avslutter med å si at hun rett og slett er himmelfallen over å være den som er blitt tildelt prisen når det er så mange andre dyktige fagpersoner ved UiO.

Betegnende nok for prisvinneren skal hun ha det siste møtet med masterstudentene sine bare få timer før gradsoppnåelsen skal markeres med høytidelig seremoni - samme dag som hun fikk melding om tildelingen.

 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 17. juni 2013 11:56 - Sist endret 24. feb. 2016 12:26