Helga Aune får likestillingsprisen

Postdoktor Helga Aune får YS’ likestillingspris for 2013. Prisen er høyt verdsatt av personer og miljøer som jobber med likestilling. Aune får prisen for sitt mangeårige arbeid med hvordan jus kan brukes som redskap for å sikre likestilling.

Helga Aune får YS' likestillingspris. Foto/Copyright: Erik Norrud.

- Helga Aune har gjennom flere år jobbet med jus som redskap for vern mot diskriminering, både på strukturelt og individuelt grunnlag. Hun bidrar sterkt til å synliggjøre de strukturelle mønstrene som fører til likestilling, sier YS-leder Jorunn Berland i sin omtale av prisen på YS’ nettsider.

Helga Aune er postdoktor ved Institutt for offentlig rett ved UiO. Her forsker og underviser hun bl. a. i arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett.

En viktig pris

YS delte ut den første prisen i 1988 og har siden den gang hvert år hedret enkeltpersoner eller grupper som har bidratt i arbeidet med likestilling i bred forstand. Det vil si likestilling og like muligheter for alle, uansett kjønn, alder eller minoritetstilknytning  i form av f.eks. etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne.

Det er første gangen en forsker fra juridisk fakultet får denne prisen for sitt arbeid for likestilling i rettslig forstand. Aune berømmes for sitt fokus på hvordan rettsregler kan bidra til likestilling i praksis, og med et tydelig fokus på hvordan det individuelle diskrimineringsvernet ikke alene kan hindre den diskrimineringen som skjer på strukturelt grunnlag.

Veldig stolt

- Hovedårsaken til at jeg fikk prisen er boken min "Deltidsarbeid" som utkom i juni år. At jurister og andre i arbeidslivet har lest den og blitt så engasjert at de nominerte meg til prisen som jeg nå får i oktober, oppleves som sterkt, oppsummerer Helga Aune.

-  Forskning handler om å dele observasjoner og analyser med aktører i samfunnet som har bruk for kunnskapen. Da er forskning givende. Jeg er kjempestolt over å ha blitt tildelt denne prisen.

Hvor viktig er denne prisen?

- YS prisen er enormt viktig siden den årlig løfter frem betydningen av fortsatt likestillingsarbeid. Mange har en oppfatning om at vi har full likestilling i det norske samfunnet. Dette er langt fra sannheten, forteller Aune.

Fortsatt kjønnsdelt arbeidsliv

Forskning viser at Norge fortsatt har et kjønnsdelt utdanningssystem og arbeidsliv, og 40 prosent av alle sysselsatte kvinner jobber deltid.

- De tradisjonelle kjønnsrollene og stereotypier knyttet til etniske grupper, til folk med nedsatt funksjonsevne m.m. påvirker alle mennesker gjennom hele livet. Når stereotypiene blir så stramme at de begrenser hvert enkelt menneskes reelle valg begrenser dette deres adgang til utdanning og evne til å forsørge seg selv.

-  Likestilling er komplekst fordi det handler om holdninger til kjønnsroller og stereotypier i samspill mellom familieliv, utdanningssystemet og arbeidslivet. Og konsekvensene lever vi med, som mer eller mindre integrert i samfunnet, og vi ser resultater økonomisk med det vi får i pensjon på eldre dager.

- Likestilling og like muligheter uavhengig kjønn, etnisk tilhørighet m.m., er en menneskerettighet og en del av norsk lov og skal sikres gjennomført på alle samfunnsområder. For å lykkes i dette arbeidet er forpliktende rettsregler og godt lov-design avgjørende.

Av Jorunn Kanestrøm
Publisert 15. okt. 2013 13:42 - Sist endret 16. jan. 2017 13:08