UiO bidrar til vellykket masterprogram i Zimbabwe

Masterprogrammet i kvinnerett ved Universitetet i Zimbabwe er en spydspiss i arbeidet med å styrke kvinners rettigheter. Professor Anne Hellum har hatt en nøkkelrolle i utviklingen av programmet.

Lærersamling i Zambia, august 2012. Anne Hellum nr 2 fra venstre i bakerste rekke.

Foto: Anne Hellum


Masterprogrammet er solid og nyskapende fordi det bygger på regionalt samarbeid. Samme type juridisk opplæring brukes ved andre universiteter i Zimbabwe og i land i regionen.

Dette bekreftes i en ny NORAD-rapport basert på en uavhengig evaluering. Evalueringen har tatt for seg programmets virkning og bærekraft.

Les mer på Institutt for offentlig retts nettsider.

Publisert 7. mai 2013 08:23 - Sist endret 22. mars 2016 09:44