Nifs jubilerer og ser fremover

I år er det 50 år siden Nordisk institutt for sjørett ble etablert som et nordisk institutt, delvis finansiert av Nordisk Ministerråd. Instituttet gir viktige nordiske bidrag til forskning og undervisning på sine fagområder, i tett samarbeid med forvaltning og næringsliv i de nordiske landene.

Benny Motzfeldts glassmaleri hang tidligere ved Instituttets inngangsparti i Domus Media, der vi i løpet av jubileumsåret håper å flytte inn i vestfløyen. © Benny Motzfeldt / BONO 2013

Les mer på Nordisk institutt for sjøretts nettsider.

Publisert 28. jan. 2013 13:16 - Sist endret 31. okt. 2013 14:53