Nye institutt- og senterledere fra årsskiftet

1. januar 2014 tiltrer nye ledere ved tre av fakultetets grunnenheter; Senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett og Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Tidligere prorektor Inga Bostad ble i sommer tilsatt som direktør ved Senter for menneskerettigheter, mens Ulf Stridbeck er valgt som leder ved Institutt for offentlig rett, og Heidi Mork Lomell som leder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Fra årsskiftet har også dekanatet ny sammensetning.

Publisert 19. des. 2013 11:14 - Sist endret 22. mars 2016 09:45