SMR ikke lenger Nasjonal institusjon etter 30/6 2014

Universitetsstyret vedtok 12. mars at SMR, fra og med 30.juni 2014 ikke skal være Nasjonal institusjon (NI) for menneskerettigheter i Norge.

-En viktig og nødvendig avklaring som senteret har anbefalt, sier direktør Nils A. Butenschøn, og fortsetter:

- Dette aktualiserer behovet for at myndighetene finner en løsning for en fremtidig NI, både mht organisering og lokalisering. Vi vil selvsagt også i fremtiden samarbeide nært med NI, ut i fra våre faglige forutsetninger. Dessuten vil jeg minne om at SMR faktisk skal fortsette å være NI ut 2013 og halve 2014, sier Butenschøn.

Les: Uniforums omtale av UiO-styrets vedtak.

Publisert 19. mars 2013 09:14 - Sist endret 19. mars 2013 09:14