Tidligere stipendiat ved fakultetet får Kongens gullmedalje

Nikolai K Winge, som er tilknyttet forskergruppen Naturressursrett ved Det juridiske fakultet, tildeles H. M. Kongens gullmedalje for sin juridiske doktorgradsavhandling «Kampen om arealene».

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Medaljene overleveres på universitetets årsfest.

Winge disputerte for graden ph.d. ved Det juridiske fakultet, UiO, den 4. oktober 2012. Avhandlingens fulle tittel er "Kampen om arealene. Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning".

Les mer om tildelingen

Se oversikten over flere mottakere av prisen

Les omtale av Winges avhandling på www.forskning.no

Publisert 19. juni 2013 14:20 - Sist endret 24. juni 2013 08:18